قضات دادگاه

یوهان کرینگلر، قاضی دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به هنگام تاسیس آن در سال ١٩٩٤ بوده است. وی توسط نلسون ماندلا به این سمت انتخاب شد. یوهان به قضات در چندین کشور از جمله هنگ کنگ، عراق، سودان، نامبیا و سویس آموزش قضاوت داده است.  یوهان، در انتقال نظام آپارتاید آفریقای جنوبی به نظام دمکراتیک نقش بسزائی داشته است. یوهان کرینگلر، نویسند چندین کتاب حقوقی از جمله کتاب دادرسی کیفری است که در دانشگاه ها حقوق تدریس می شود. ماکائو ماتوا، پرفسور کنیائی است. ماکائو، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه بوفالوی نیویورک است و به تدریس حقوق بین الملل و حقوق بشر مشغول است. ماکوئو در سال 1987 به اخذ درجه دکترا در رشته علوم حقوق نائل آمد. ماکائو، عضو هیئت همایش ملی قانون اساسی کنیا است که مسئولیت تدوین قانون اساسی این کشور را به عهد دارد.  مارگارت راتنر کانستلر، وکیل و فعال رادیکال حقوق مدنی و اجتماعی در آمریکا است. همراه با همسرش، ویلیام راتنر، اتحادیه رهائی بخش آمریکا را در دهه هفتاد بنیان گذاشت.  قاضی کرینگلر او را مایکل منسفیلد، پرفسور انگلیسی است. مایکل، وکیل رادیکال و مدافع آزادی های مدنی و اجتماعی و یک فعال سوسیالیست است. مایکل، وکالت پرونده های سیاسی و اجتماعی برجسته و جنجالی را در بریتانیا به عهده داشته و از حقوق مبارزان بریتانیائی، از جمله اعضاء و فعالان ارتش آزادی بخش ایرلند شمالی دفاع کرده است. مایکل منسفیلد، رئیس انجمن وکلای سوسیالیست است و در دانشگاه های اکسفورد و کمبریچ و دانشگاه های معروف اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی تدریس و سخنرانی کرده است. مایکل، چند فیلم مستند و سریال تلویزیونی از جمله در باره یکشنبه خونین و علم اجتماعی و حقوق بشر برای بی بی سی ساخته است. مایکل، عضو هیئت منصفه و قاضی دادگاه راسل در رابطه با فلسطین است و اخیرا از طرف اکادمیسین های دانشگاه کمبریج  برای ریاست دفتر این دانشگاه نامزد شده است. جان دوگارد،  پروفسور آفریقای جنوبی در حقوق بین الملل است. جان دوگارد، قاضی دیوان عدالت بین المللی است. وی تا پیش از این از قضات برجسته آفریقای جنوبی و فعال ضدآپارتاید و گزارشگر ویژه کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین الملل بوده است. جان دوگارد نویسنده مجموعه ای از مقالات و کتب حقوقی در زمینه حقوق بین الملل عمومی، دادرسی کیفری، قانون کیفری بین المللی و حقوق بشر است. جان دوگارد استاد دانشگاه لیدن در هلند است و در سال ١٩٩٨به ریاست حقوق بین الملل عمومی انتخاب شد. وی، از سال ٢٠٠١ گرارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل  در امور فلسطین و حقوق انسانی در مناطق اشغالی فلسطین است. جان دوگارد عضو هیئت منصفه و قاضی دادگاه راسل در امور فلسطین است.پروفسور پاترشیا سلرس، استاد مهمان در دانشگاه اکسفورد و مشاور حقوقی در امور حقوق بشر و حقوق انسانی بین المللی و حقوق جزائی بین المللی است. پاتریشیا، کمیسیونر ویژه حقوق بشر سازمان ملل – نمایندگی ویژه دبیرکل سازمان ملل برای کودکان در درگیری های مسلحانه- بوده است. وی، از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٧ مشاور حقوقی جرائم جنسیتی و وکیل ارشد دفتر دادستان دادگاه جنائی بین المللی بوده است. پاتریشیا، مقالات پژوهشی زیادی در زمینه حقوق جزائی بین المللی تالیف کرده است. مقاله معروف وی