شهادت نامه و اظهارنامه حقوقی

این اظهارنامه، ویژه خانواده های زندانیان سیاسی است که در زندان های جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت اعدام شده اند. تیم حقوقی ایران تریبونال در صورت لزوم، برای تکمیل شهادت ها با شهادت دهندگان دیدار و مصاحبه خواهد کرد. شهادت ها را تیم حقوقی ایران تریبونال تنظیم و به اسناد دادگاه ایران تریبونال الحاق می نماید.
در صورتی که تمایل ندارید مشخصات شما منتشر شود، روی چهارخانه کلیک کنید
اگر اسنادی در دست دارید؛ یک پرده عکس جان سپرده، نامه های زندان، وصیت نامه، برگ های ملاقات زندان، اسناد حکومتی در رابطه با دستگیری و اعدام مانند روزنامه... ضمیمه نمائید
captcha
بارگذاری مجدد