فهرست کمک های مالی

 
     
 

کمک های مالی رسیده به  حساب کارزار در سوئد/ فوریه  ٢٠١٣

 
     
 
فروش کتاب کمیسیون حقیقت یاب منوچهر دانمارک

٧١٥ کرون سوئد

 
سیاوش س ١٠٠ کرون  
محترم چیتگر  ١٠٠ کرون  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به  حساب کارزار در سوئد/ ژانویه ٢٠١٣

 
     
 
فروش کتاب کمیسیون حقیقت یاب ٤٥٠ کرون سوئد  
کانون زندانیان سیاسی ایران درتبعید استرالیا

١٧٧٣١ کرون معادل ٢٦٠٠ دلار استرالیا

 
سیاوش س ١٠٠ کرون  
محترم چیتگر  ١٠٠ کرون  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ دسامبر٢٠١٢  
     
 
فروش کتاب کمیسیون حقیقت یاب شکوفه کانادا  ٩٢٠ کرون  
مسعود واثقی ٣٣٣ کرون  
دوست حمید صبی کمک به دور دوم چاپ کتاب کمیسیون ٣١٥٨٥ کرون معادل ٣٦٨٤ یورو  
سیاوش س ١٠٠ کرون  
محترم چیتگر  ١٠٠ کرون  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ نوامبر٢٠١٢

 
     
 
حمید- لندن ٥٠٠ یورو  
بهنود بهکیش ٨٠٠ کرون  
کارت بستال نقاشی شهره قنبرپور لاهه ١٨ یورو  
تی شرت  کارزار لاهه ٧ یورو  
فروش دی وی دی شیرین مهربد ٢٠ یورو  
فروش کتاب گزارش-لاهه  ٤٦٠ یورو  
فروش کتاب بهرام رحمانی لاهه ٣٠ یورو  
فروش کتاب گزارش ١١٠ کرون    
فروش کتاب گزارش-لاهه   ١٠٠ کرون نروژ  
سویس: قبض کمک مالی شماره ٨٧٣  ١٠٠ فرانک  
سویس: قبض کمک مالی شماره ٨٧٢  ١٠٠ فرانک  

خانواده جان باخته کبری غیاثی

۵٠٠ یورو  
علی دوانی  ٢٠٠٠ یورو  
سویس: قبض کمک مالی شماره ٨٧٤  ۵٠٠ یورو  
سویس: قبض کمک مالی شماره ٨٧۵  ۵٠٠ یورو  
نوشاد شریفی

١٢٨٢⁄٢٢ کرون معادل ١۵٠ یورو

 
کیانوش(داشیری)

٢۵۵٠⁄٤٨ کرون معادل ٣٠٠ یورو

 

سام برخورداری

٢۵٠ کرون  
وحید کوتنبرگ ۵٠٠ کرون  
سیاوش س ١٠٠ کرون  
محترم چیتگر  ١٠٠ کرون  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ نوامبر٢٠١٢

 
     
 
مهرگان ۵٠ پوند  
امیر مقدم  ۵٠ پوند  
جمشید ١٠ پوند  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ اکتبر ٢٠١٢

 
     
 

جمع آوری کمک مالی- تورنتو. نینا طوبائی

٣٩٦٤⁄١٩ کرون

 

حبیب مهریاد-ـآلمان

٤٣٠٠ یورو

 
اردوان ۵٠٠ دلار کانادا  
بیژن – آلمان ۵٠ یورو  
مسعود لندن   ١۵٠٠ یورو  
پرند میثمی ٣۵٠٠ دلار کانادا  
مهرداد فتاحی ٤٠ یورو  
لادن بازرگان ٦۵ دلار آمریکا  
سعید شریفی   ۵٠٠ یورو  
نینا ١٠٠٠ کرون نروژ  
زویا نیک ١٠٠ یورو  
سیاوش س

١٠٠ کرون

 
محترم چیتگر 

١٠٠ کرون

 
امید علی نیا 

٢٠٠٠  کرون

 

جمع آوری کمک مالی فعالان و همگامان کارزار- شام در رستوران- تورنتو

٣٦٩٦٣⁄٩٣ کرون

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ اکتبر ٢٠١٢

 
     
 
گلاویژ(جمع آوری کمک مالی) ١٠٠ پوند  
ندا انگلیس ۵٠ پوند  
جمشید ١٠ پوند  
 ندا فرخ-آلمان

 ٧٨ پوند

 

 ندا فرخ-آلمان

٧٩ پوند

 
 
     
 

کمک های مالی نقدی و رسیده به حساب کارزار در سوئد/ سپتامبر ٢٠١٢

 
     
 

فروش سی عدد تی شرت- کارزار ایران تریبونال-دانمارک

١٨٠٠ کرون سوئد

 

جمع آوری کمک مالی-کارزار ایران تریبونال-دانمارک

٢٤٠٠ کرون سوئد

 

جمع آوری کمک مالی توسط کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران-دانمارک

٦٨٠٠ کرون سوئد

 

لیلا قلعه بانی

۵٣٠٠ کرون

 
عباس-استکهلم

۲۰۰ کرون

 
حسن-استکهلم ۳۰۰ کرون  
علی- استکهلم

۵۰۰ کرون

 
ابراهیم- استکهلم

۵۰۰ کرون

 

ایران-خانواده جان باخته

یک میلیون تومان معادل ۳۲۰۰ کرون سوئد  

جمع آوری کمک مالی کمیته حامیان ایران تریبونال - کالیفرنیا شمالی

٢١٩٧٠/٨٢ دلار

 
توفیق گردانی ٤٠٠٠ دلار آمریکا  
ناجی گلکار و هاسه ۵٠٠٠ کرون سوئد  
سوسن گلمحمدی

٤٢٨٨ کرون سوئد معادل پانصد یورو

 
علی یزدانبخش

١٠٠ کرون سوئد

 
هدایت غلامی  ١٠٠٠ کرون  
اصغر ارسنگ ١٠٠٠ کرون  
فعالان کارزار- گوتنبرگ/تی شرت ٢٠٠٠ کرون سوئد  
نیک زارعی ۵٠٠ کرون سوئد  
حسن مکارمی ٢۵٢٩ کرون سوئد معادل ٣٠٠ یورو  

نیما سروستانی

٩٧۵٤ کرون سوئد

 
محمد هاشمی نیا

١۶٨٢ کرون سوئد معادل ٢٠٠ یورو

 
حسن جعفری ٢٠٠ کرون سوئد  
گورش گلنام ٣٠٠ کرون سوئد  
عباس بیاتی پور ١٠٠٠ کرون سوئد  
کامبخش راستین برای سیما ١٠٠٠ کرون سوئد  
استکهلم- کمک مالی مراسم ٢٤مین سالگرد

١٨٠٠ کرون سوئد

 

رویا صادقی

٥٠٠ کرون نروژ  
استکهلم- کمک مالی مراسم ٢٤مین سالگرد ٤٠٠ کرون نروژ  

رویا رضائی جهرمی

١١٤۵٧ کرون سوئد معادل ده هزار کرون نروژ

 
آنیتا فرزانه ٢٢٩۶ کرون سوئد معادل دوهزار کرون نروژ  
استکهلم- فروش تی شرت کارزار در مراسم ٢٤مین سالگرد   ٣٠٠ کرون سوئد  
استکهلم- فروش کتاب و سی دی در مراسم ٢٤مین سالگرد ٤۵٠ کرون سوئد  
استکهلم- فروش سه جلد کتاب حسن حسام در مراسم ٢٤مین سالگرد   ١۵٠ کرون سوئد  
استکهلم- فروش هفت جلد کتاب مالا در مراسم ٢٤مین سالگرد  

١٤٠٠ کرون سوئد

 
هدیه شمسی

٧٠٠ کرون سوئد

 
حسن حسام

٢٢٠ یورو

 
آزادی- اسلو ۵٠٠٠ کرون نروژ  
محمد خوش ذوق ٢۵٠٠ کرون سوئد  

تورنتو- نینا طوبائی

٧٧٤٦⁄٩٣ کرون معادل ١۵٠٠ دلار کانادا

 
تورنتو- کمک مالی مراسم ٢٤مین سالگرد

٢٠٨٧٧⁄٩٩ کرون معادل ٣٢٣٤ دلار کانادا

 
وانکور- کمک مالی مراسم ٢٤مین سالگرد ٢٠٠ دلار کاناد  
وانکور- کد ٢٢+ ۵٠ دلار کانادا  
برزو ۵٠ دلار استرالیا  
فتانه رصائی

١٠ دلار استرالیا

 
خسرو راهی ۵٠ دلار استرالیا  
حمید کیوان ٢٠٠ دلار استرالیا  
مخمل ١٠ دلار استرالیا  
علی و زهره ١٠٠ دلار استرالیا  
بهمن ١٠٠ دلار استرالیا  
لهراسب ٤٠٠ دلار استرالیا  
نیما ٤٠٠ دلار استرالیا  
فرزانه ١٢۵ کرون سوئد  
مهرنوش ٤٠٠ کرون  
خسرو نیلو ١۵٠٠ کرون سوئد  
محترم چیتگر ۵٠٠ کرون سوئد  
ژیلا رستم علی پور

٢٠٠٠ کرون سوئد

 
سیما رستم علی پور و محمد ٢٠٠٠ کرون سوئد  
 گیتا رستم علی پور

٢٠٠٠ کرون سوئد

 
خسرو رستم علی پور

٢٠٠٠ کرون سوئد

 

ویدا رستم علیپور

٣٠٠٠ کرون سوئد

 

سحر محمدی 

٨٤٣۵ کرون سوئد معادل ١٠٠٠ یورو

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ سپتامبر ٢٠١٢  
 
عزت مونترال ٢٠٠ پوند  
کاوه بیدرجا

١٦٨ پوند

 
حمید صبی ۵٠٠٠ .پوند  

جمشید

١٠ پوند

 
 
     
 

کمک های مالی نقدی و رسیده به حساب کارزار در سوئد/ ماه اوت ٢٠١٢

 
     
 
ویدا رستم علیپور ١۵٠ کرون  

زهرا تائثریان

٤٠٩/٣٣ کرون معدل ۵٠ یورو

 
مادر عصمت ٢۵٧٨ کرون معادل ٢۵۵ پوند  
مختار شلالوند

٤٦٧٣/٢۵ کرون برابر ٤۵٠ پوند

 
بدون نام  

١٨٢۶ کرون

 

سحر محمدی 

٢٤۵٩٠ کرون(٣٠٠٠ یورو)

 

کارزار ایران تریبونال-دانمارک

١۶٠٠٠  کرون سوئد

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  

سعید سلطانپور

٢٠۶۶ کرون (٢۵٠ یورو)

 
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه های ژوئیه و اوت ٢٠١٢  
     
 
رویا اشرف آبادی(آرش کمانگیر)

١٦٨ پوند

 

جمشید

٢٠ پوند

 
 
     
 

کمک های مالی نقدی و رسیده  به حساب کارزار در سوئد/ ماه ژوئیه ٢٠١٢

 
     
 

آذر وانکور

۵٠٠ دلار

 

کمک مای با کد ٢٢ وانکور

١٠٠ دلار

 
پیوند ١۵٠٠ کرون  
روشن ضمیر ناس 

٢٤٩۵/٢٨ کرون معدل ٣٠٠ یورو

 
عباس زالزاده

٤٣۵٠/٤٠ کرون معادل ۵٠٠ یورو

 

حسن حجت السلامی

٤٣٣/٤٧ کرون معدل ۵٠ یورو

 
فعالان کارزار نروژ (فروش قهوه و ساندویج)

٢۵١١/٢٢ کرون سوئد

 

رویا  رضائی جهرمی

١٣٦٩۵/١٢ کرون سوئد 

 
فعالان کارزار-کوتنبرگ  ١٠٠٠ کرون  
مسعود واثقی ١٠٠٠ کرون  
بهرام توکلی ١٠٠٠ کرون  
بهرام توکلی ٣٠٠٠ کرون  

لادن و اردوان وانکور

١٠٠٠ یورو  

متین وانکور

۵٠ دلار  
احمد/سوئد-٢  ١٠٠٠ کرون  
احمد/سوئد-١  ١٠٠٠ کرون  

احمد/سوئد  

۶٠ دلار کانادا و ٣٠ یورو

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های مه و ژوئن ٢٠١٢

 
     
 

وام بانکی پنچ  تن از فعالان و همگامان کارزار، ویدا، خسرو، لیلا، بهرام و ایراندخت/خانواده هفت جان باخته

١٠٠٠٠٠ کرون

 

بهمن، بیاد لطیف قاسم زاده اردبیلی و همسرش

٧٠٠ کرون

 
ناهید مالمو ٢٠٠ کرون   
سیاوش س    ١٠٠ کرون  
محترم-چیتگر  ١٠٠ کرون  
عباس زمانی

٤٣٩/١٢ کرون معادل ۵٠ یورو

 
جمع آوری کمک مالی گروه کار کارزار در کوتنبرگ   ١٧٠٠ کرون  
میرعثمان گل ٢۵٠٠ کرون    
سحر محمدی

٤٤١٨/٩٠ کرون معادل ۵٠٠ یورو

 
رضا رستگاری(نیویورک) ٣٤٨۶٧ کرون معادل ۵٠٠٠ دلار  
سیاوش س    ١٠٠ کرون  

محترم-چیتگر 

١٠٠ کرون

 

 بابک عماد

۶٣٠٠٠ کرون

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در امریکا/ ژوئن ٢٠١٢

 
     
 

پویا دانشیان

١٩۵٠ دلار

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ماه های آوریل ، مه و ژوئن٢٠١٢

 
     
 
 سامان دری ٢٠٠ دلار (نقد)  
ناهید نعیمی

٢٠٠ پوند(نقد)

 
بدون نام ٩٤/ ٣۵١ پوند  

حسین  حسن زاده

١١٠٠ پوند

 

کمک های مالی جمع آوری شده در محل دادگاه در لندن  

١٠٣٢ پوند  
نازنین ٧۵/٢٣٧٢ پوند  
جمشید ١٠ پوند  
رویا غیاثی(سویس) ٩٩/٣۵١ پوند  
جمشید ١٠ پوند  
نیما ص(استرالیا) ١۵٠٠ دلار استرالیانی(نقد)  
جمشید ١٠ پوند  
تراب شکوهی

١٩٨٨ پوند

 
حمید ص    ٣٧٠٠ پوند  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ آوریل ٢٠١٢

 
     
 
کمک مالی فعالان کارزار/نروژ ٣٤۵٠ کرون  

جمع آوری کمک مالی روزکومه له/نروژ

٤٠٠ کرون

 
ملینا کردلند/نروژ   ٢۵٠ کرون  
لنا ۵٠٠ کرون  
دکتر سعید/نروژ ٣٠٠ کرون  
مالین

٢٠٠ کرون

 
کانون فرهنگی کردها/نروژ   ١٠٠٠ کرون  

زمان و نصرت/هامبورگ

٢۶۵٢ کروه معادل ٣٠٠ یورو

 

آزاده شکوهی/استکهلم

۵٠٠ کرون

 

مجتبی/هانور

٨٨٤ کرون معادل ١٠٠ یورو

 

ربیع جلیلی/هانور

٤٤٢ کرون معادل ۵٠ یورو

 

مهدی/هانور

٤٤٢ کرون معادل ۵٠ یورو

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
 
     
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های ژانویه، فوریه، مارس ٢٠١٢  
     
 

مارس

 
 
امیر ۵٠٠  کرون  
مینا- ل

۵٠٠  کرون

 
مجمد نبوی

۵٠٠  کرون

 

کامبیز

١١٠٠ کرون  
جعفر

١٠٠ کرون

 
غلامرضا  

١٠٠ کرون

 
ابی

٢٠٠ کرون

 
زهره 

١٠٠٠ کرون

 

اسماعیل

٣٠٠٠ کرون

 
بهبود بهکیش

٨٠٠٠ کرون

 
 منصور-آفاق                ١۵٠٠ کرون  

درآمد مراسم نورزوی - استکهلم

٩٤٧٨  کرون

 
 
     
 

فوریه

 
 

کارزار ایران تریبونال-دانمارک

۵٠٠٠ کرون

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
 
     
 

ژانویه

 
 
Inger Vinther Johansen

٣۵٣ کرون

 

منصور

١٠٠٠ کرون

 

کارزار ایران تریبونال-دانمارک

٧٠٠٠ کرون

 
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  

کانون ایرانیان آزادیخواه-مونیخ

١٤٠٣ کرون

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ماه های ژانویه، فوریه، مارس ٢٠١٢

 
     
  مارس  
     
 
حمید ص

٤٣٠٠ پوند

 
جمشید ١٠ پوند  
خانواده جان باخته گان  ٤٩٨٨ پوند  

دکتر افشین راد

١٨٠٠ پوند

 
 
     
  فوریه  
 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
 

ژانویه

 
 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر٢٠١١  
     
  دسامبر  
 
کمک مالی جمع آوری شده در استکهلم/شیستا در نوامبر  
اندرک،باربرو،مهسا، علیرضا، ایراندوخت  ١٠٠٠ کرون     
امیر-طاهری   ١٠٠ کرون  
ماریا-رشیدی ٣٠٠ کرون  
مینا اسدی   ١٠٠٠ کرون     
سعید افشار ۵٠٠ کرون  
رحیم ۵٠٠ کرون  
زینت-ه ۵٠٠ کرون  
احمد ١٠٠ کرون  
رویا-صادقی ١٠٠ کرون  
مقدم ۵٠  کرون  
محترم و خسرو ١۵٠٠  کرون  
غلامرضا-ا ۵٠٠ کرون  
بدون نام ٢۸۵٠ کرون  
     
کمک مالی جمع آوری شده کارزاردر کپنهاک  ۵٠٠٠ کرون  
مهرنوش ٣٠٠ کرون  
خسرو-ر  ۵٠٠ کرون  
لیلا ٢٠٠ دلار  
ایران ١٠٠٠ دلار  
سیما- مامد   ٣۵٠ کرون  
سیاوش-س  ١٠٠کرون  
محترم-چیتگر    ١٠٠کرون  
 
 

نوامبر

 
 
مهری ا ن   ٢٠٠ کرون  
رویا-صادقی   ٢٠٠ کرون  
منصور- ا   ٢٠٠٠ کرون  
کمک مالی جمع آوری شده کارزاردر کپنهاک  ١٠٠٠٠ کرون  
حسن جعفری   ٢٠٠ کرون  

مینا-سیگل نیویورک-وام

یازده هزار دلار معادل ٧۴٣١٠ کرون  
محترم-چیتگر    ١٠٠   کرون  
سیاوش س                       ١٠٠   کرون  
 
 

اکتبر

 
 
ویدا-گیتا    ٧٠٠ کرون  
محترم-چیتگر    ١٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر ٢٠١١  
     
 
رویا-سویس ١۵٧پوند  
بابک عماد ۲٠٠پوند  
جمشید ٣٠ پوند  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ماه های ژوئیه، اوت و سپتامبر ٢٠١١  
     
 

کمک مالی/ ۲۳مین سالگرد-استکهلم

١۳٠٠ کرون

 

پوران-دانمارک-قبض کمک مالی

۶٠٧ کرون

 

زری-نقد

۵٠٠ کرون

 

کامبیز- کمک مالی-قبض

۲۳٠٠ کرون

 
ویدا ۳٠٠   کرون  
محترم ۳٠٠   کرون  
سیاوش س                       ۳٠٠   کرون  

بهرام                    

۶٠٠   کرون

 
شهریار-نقد ۱٠٠ یورو  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه های زوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر ٢٠١١  
     
 
بابک عماد ۲٠٠پوند  

دکتر علی -انگلستان

۲۶٠ پوند

 
عزت -مونترال

۴۴٠پوند معادل پانصد یورو

 
جمشید ۴٠ پوند  
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در امریکا/ سپتامبر ٢٠١١  
     
 
مینا

٣۵٠٠ دلار

 
 
     
  کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ ژوئن ٢٠١١  
     
 
فریده

١٠٠ کرون

 
محترم ١٠٠   کرون  
سیاوش س                       ١٠٠   کرون  

بهرام                    

۲٠٠   کرون

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ مه ٢٠١١

 
     
 
منصور س    ١٠٠٠ کرون  
برنامه استکهلم-قبض کمک مالی ۷٠٠ کرون  
کمک مالی در برنامه استکهلم

۵٠٠ کرون

 
محترم ١٠٠   کرون  
سیاوش س                       ١٠٠   کرون  

بهرام                    

۲٠٠   کرون

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ مه ٢٠١١

 
     
 

دکتر علی -انگلستان

۳۶٠ پوند

 
حمید ش -مونترال

۳۲٠ پوند معادل ۵٠٠ دلار کانادا

 
عزت -مونترال

۳۲٠ پوند معادل ۵٠٠ دلار کانادا

 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
  کمک های مالی نقدی  
     
 
محسن پادوا  

 ۱٠٠ یورو

 
لاله های خونین ۶٧

 ۱٠٠ یورو

 
کمک مالی به مراسم کارزار در وانکور ۳۷۳  دلار آمریکا  
خانم جهانشاهی  

۵٠٠ دلار کانادا=٣۶٨ یورو

 
اردوان ۳٢     یورو  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب  کارزار در سوئد/ آوریل ٢٠١١

 
     
 

شهریار-نقدی

۱٠٠    یورو

 

منصور س    

١٠٠٠ کرون  
محترم ١٠٠   کرون  

ویدا؛ کمک های مالی دستی/استکهلم  

۵٢٠٠ کرون  

 
سیاوش س                       ١٠٠   کرون  

بهرام                    

۲٠٠   کرون

 
 
     
     
 

کمک های  مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ آوریل ٢٠١١

 
     
 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ مارس ٢٠١١

 
     
 

رویا ج

٢۲۵٨۶ کرون

 

منصور س 

٢۵٠٠ کرون  
محبوبه ز   ١٠٠٠ کرون  
محترم ١٠٠ کرون  
حمیداشرف                 ١٠٠٠ کرون  
امید  ١٠٠٠ کرون  
ویدا                  

١۵٠٠ کرون

 
پیوند ١۲٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  

بهرام                  

١٠٠ کرون  
 
     
 

  کمک های  مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ مارس ٢٠١١

 
     
 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ فوریه ٢٠١١

 
     
 
کارزار بم ١٠٠ کرون  

بهرام  

١٠٠ کرون  
سیاوش س ١٠٠ کرون  
 
     
 

  کمک های  مالی  رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ فوریه ٢٠١١

 
     
 
جمشید ١٠ پوند  
 
     
  کمک های مالی  رسیده به حساب کارزار در سوئد/ژانویه ٢٠١١  
     
 

غلامرضا

۵٠٠ کرون

 
حسن ماسالی  ٤٤/١٣٠۸۵ کرون  
لیلا قلعه بانی   ۷٠٠٠ کرون  
شهرام ک ٢٤/۸۸۶  کرون  
گورش گلنام                  ١٠٠ کرون  
شروین ٩۶  ٢٠٠ کرون  
آریان ۹۷                    

٣٠٠  کرون

 
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  

بهرام                   

١٠٠ کرون  
 
     
 
کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/ ژانویه ٢٠١١
 
     
 
سامان دوری   ٢٠٠ پاوند  
رویا-سویس                   ٤۷/١۵٩ پوند  
جمشید                          ١٠ پوند  
 
     
 
کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/دسامبر٢٠١٠
 
     
 
اراز فانی ٢۶٠٠ کرون  
گورش گلنام                  ١٠٠ کرون  
مهری س                        ۵٠٠ کرون  
سیاوش س                       ١٠٠ کرون  
کارزار بم                                          

٣٠٠ کرون

 

بهرام                    

١٠٠ کرون  
 
     
 

کمک های مالی  رسیده به حساب کارزار در انگلستان/دسامبر٢٠١٠

 
 
جمشید  ١٠ پوند  
 
     
 
کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/نوامبر٢٠١٠
 
     
 
شروین ٩۶ ١٠٠ کرون  
بدون نام  ٢٠٠ کرون  
بدون نام  ١٠٠ کرون  
 
     
 
کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/نوامبر٢٠١٠
 
     
 
جمشید  ١٠ پوند  
سهیل ١٠ پوند  
احمد جوانشیر ١۲⁄١١۷  
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/اکتبر٢٠١٠

 
     
 
کورش گلنام
١٠٠  کرون                            
 
شروین ۹۶
١٠٠  کرون                            
 
آریان ٩٧          
١٠٠  کرون                            
 
سیاوش
١٠٠  کرون                            
 
مهرداد  غ-پ
١٠٠  کرون                            
 
مادر س
١٠٠  کرون                            
 
مهدی
١٠٠  کرون                            
 
سوسن بهار
١٠٠  کرون                            
 
حسن مکارمی
۵٨⁄٢۷۷ کرون                            
 
 
 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/اکتبر ٢٠١٠

 
     
 
جمشید
١٠ پوند                                
 
سهیل
١٠ پوند                                
 
     
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در انگلستان/سپتامبر ٢٠١٠

 
 
جمشید
١٠ پوند                                
 
سهیل
١٠ پوند                                
 
     
 
 

کمک های مالی رسیده به حساب کارزار در سوئد/ سپتامبر ٢٠١٠

 
 
لیلا دانش           

١٠٠٠ کرون                             

 
مسعود بلوچ

١٠٠٠کروه سوئد

 

فریده

١٠٠کرون سوئد

 

ویدا

٣٠٠کرون سوئد

 
ویدا

۸٠٠ کرون سوئد

 

مراسم ۲۲مین سالگرد-استکهلم

۲۶۵٠کرون سوئد

 

سیاوش

١٠٠کرون سوئد

 
 
     
 

کمک های مالی رسیده به حساب های کارزار در سوئد و انگلستان در سوئد/ اوت ٢٠١٠

 
 
زری عرفانی
۴۹⁄۶٠ پوند                 
 
شهره ب ۴٠٠ یورو    معادل ۶٠/٣۷۶۷  کرون  
مهرداد غ ١٠    یورو    معادل ٣٢/٩۳     کرون 
گلاله ش                                ١٠٠٠  کرون   
بی نام                                ١٠٠    کرون
آبونه های استکهلم-ویدا                                ٢٠٠٠  کرون
زری                                ۵٠٠    کرون
بیژن بازرگان                                ١٠٠    کرون
 
     
 

تا تاریخ اول اوت ٢٠١٠

 
     
 

انگلستان

سهیل     ٣٠ پوند
جمشبید  ١٠پوند

 
     
 

کانادا

اردوان   ١٠٠٠ یورو

 
     
 

سوئد

غلامرضا             ۵٠٠ کرون
سیاوش             ٣٠٠ کرون
اردوی گوتنبرگ    ٤٠٠٠ کرون

 
     
 

نروژ

محمد   ۵٠٠ کرون سوئد

 
     
 

کانادا

اردوان ١٠۶۴٠کرون سوئد

 
     
 

سوئد

رویا ۵٠٠ کرون
تی شرت ٣٠٠ کرون
احمد ۵٠٠ کرون
دماوند ١٠٠٠ کرون

 
 

آلمان

ایمان ١٠٠ یورو

 
     
 

سویس

رویا  ١۵۶ پوند
رویا  ١۶۷ پوند

 
     
 

سوئد

محترم                          ١٠٠ کرون
گیتا                             ۲٠٠ کرون
سیما                           ٣٠٠ کرون
ابی                              ١٠٠ کرون
ژیلا                              ١٠٠ کرون
شهرام                         ۲٠٠ کرون
مریم                            ۵٠٠ کرون
خسرو                          ۲٠٠ کرون
قاسم                           ١٠٠ کرون
فروغ                             ۵٠  کرون
ویدا                              ١۵٠ کرون
لیلا                              ۵٠٠ کرون
بابک                             ٧٠٠ کرون
زری                             ٣٠٠ کرون
صلاح                            ۵٠٠ کرون
کیومرث                         ۵٠٠ کرون
رویا                               ۵٠٠ کرون

 
     
  انگلستان  
 
دو عدد بانر با هزینه داریوش
۶٠٤ پوند                         
 
تی شرت با هزینه داریوش 
٧۵ پوند                          
 
تی شرت با هزینه داریوش       
۲٠ پوند                           
 
بابک
١٠٠ پوند                          
 
بابک  ١١۸ پوند  
جمشید
۳٠ پوند                           
 
رضا
١٠ پوند                          
 
بابک 
٤۵ پوند                          
 
پیوند
٧۳⁄۲٣ پوند                           
 
تی شرت  با هزینه داریوش
٩٠⁄۲٠۵ پوند                           
 
 
     
 

سویس

رویا                          ۶٣⁄۵١   پوند

 
     
 

نروژ

رویا                          ۸٧⁄٧٧٨ پوند

 
     
 

آلمان

پرهام                            ۵٠   یورو